ბროილერის ვაქცინაციის სქემა ( Ross 308 – Cobb 500 )

ბროილერის ვაქცინაციის სქემა ( Ross 308 – Cobb 500 )

აღნიშნული ვაქცინაციის სქემა გამომდინარეობს საქართველოს ეპიზოოტიურიმდგო...
ფრინველის ინფექციური ბრონქიტი

ფრინველის ინფექციური ბრონქიტი

საქართველოში განსაკუთრებით ბოლო 2 წლის განმავლობაში ფრინველის მეურნეობ...
ცხოველთა ახალი კომბინირებული საკვების საწარმო

ცხოველთა ახალი კომბინირებული საკვების საწარმო

ცხოველთა ახალი კომბინირებული საკვების საწარმო ინტერვიუ კომპანია ...
დ.შალამბერიძე, თ.ყურაშვილი: პრეპარატ სულფოქსის გამოყენება ფრინველის ბაქტერიული დაავადებების სამკურნალოდ.

დ.შალამბერიძე, თ.ყურაშვილი: პრეპარატ სულფოქსის გამოყენება ფრინველის ბაქტერიული დაავადებების სამკურნალოდ.

დ.შალამბერიძე, თ.ყურაშვილი: პრეპარატ სულფოქსის გამოყენება ფრინველის ბა...
მასტიტი მერძეულ მესაქონლეობაში

მასტიტი მერძეულ მესაქონლეობაში

მაღალხარისხიანი რძის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ ჯანმრთელი ფურებიდან. მ...
დ.შალამბერიძე, თ.ყურაშვილი: პრეპარატ ატავეტ 500-ის (ფხვნილი) ეფექტურობა

დ.შალამბერიძე, თ.ყურაშვილი: პრეპარატ ატავეტ 500-ის (ფხვნილი) ეფექტურობა

დ.შალამბერიძე, თ.ყურაშვილი: პრეპარატ ატავეტ 500-ის (ფხვნილი) ეფექტურობ...
ახალშობილ ცხოველთა ხსენით კვების მნიშვნელობა

ახალშობილ ცხოველთა ხსენით კვების მნიშვნელობა

მიღებული ნამატის ჯანმრთელად და უდანაკარგოდ შენარჩუნება უმნიშვნელოვანეს...
ღორის აფრიკული ჭირი (ცხელება)

ღორის აფრიკული ჭირი (ცხელება)

ღორის აფრიკული ჭირი (ცხელება) – (Pestis afri...
მეცხოველეობის განვითარებაში ვეტერინარიის როლი მნიშნელოვანია

მეცხოველეობის განვითარებაში ვეტერინარიის როლი მნიშნელოვანია

შალამბერიძე: მეცხოველეობის განვითარებაში ვეტერინარიის როლი მნიშნე...
პრობიოტიკების როლი XXI საუკუნეში

პრობიოტიკების როლი XXI საუკუნეში

2006 წლიდან  აშშ_ში და ევროპაში დადგინდა კანონი, რომლის მიხედვითა...
რეკომენდაციები მესაქონლეობის დარგის ფერმერებს

რეკომენდაციები მესაქონლეობის დარგის ფერმერებს

სოფლის მერნეობაში მეცხოველეობის დარგი ერთ–ერთი უმნიშვნელოვანესია...