პაატა სხირტლაძე

პაატა სხირტლაძე

ოპერაციების ხელმძღვანელი

პაატა სხირტლაძე კომპანია „ინვეტში“ ოპერაციების მენეჯერად მუშაობს 2017 წლიდან. იგი სხვადასხვა დროს მუშაობდა კომპანია „საგა“–ში მენეჯერის პოზიციაზე, შპს „ფაქტორ ელექტრონიქსში“ ბრენდ მაღაზიის ხელმძღვანელის პოზიციაზე,

2014–2016 წლებში პაატამ მიიღო პრაქტიკული სამუშაო გამოცდილება ლოჯისტიკისა და საწყობის მენეჯმენტის მიმართულებით გამომცემლობაში „ინტელექტი“.

1996-2001  წლებში პაატას მოპოვებული აქვს ეკონომისტის ბაკალავრის ხარისხი ი.ჯავახიშვილის სახელობის სახემლწიფო უნივერსიტეტში.

კომპანია ინვეტი“–ს თანამშრომლად იგი გვევლინება 2016 წლიდან თავდაპირველად საწყობის მენეჯერის პოზიციაზე, ხოლო შემდგომ ოპერაციების მენეჯერის თანამდებობაზე.