ნიკოლოზ სხირტლაძე

ნიკოლოზ სხირტლაძე

ფინანსური მენეჯერი

ნიკოლოზ სხირტლაძეს „ინვეტში“ ფინანსური მენეჯერის პოზიცია უჭირავს 2018 წლიდან. იგი კომპანიის გუნდს შემოუერთდა 2014 წლიდან როგორც ბუღალტრის თანაშემწე, მომდევნო წლებში იკავებდა ბუღალტრის პოზიციას,

2018 წლიდან ფინანსურ მენეჯერთან ერთად იგი გვევლინება კომპანიის მმართველობითი საბჭოს წევრად.  მას გავლილი არაერთი პროფესიული კურსი როგორც  ACCA Business, ასევე საგადასახადო და ფინანსური მიმართულებით სხვადასხვა ორგაინზაციებში.

ნიკოლოზს მოპოვებული აქვს მაგისტრის ხარისხი ივანე ჯავახიშვილის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მათემატიკის განხრით.