დავით სირბილაძე

დავით სირბილაძე

მეფრინველეობის მიმართულების მენეჯერი

ვეტერინარი ექიმი. ვეტერინარიის მაგისტრი

 

დავით სირბილაძე კომპანია „ინვეტს“ შემოუერთდა 2012 წლიდან, დაამთავრა რა აგრარული უნივერსიტეტის სავეტერინარო მედიცინის ფაკულტეტი, ამავე კომპანიაში მიღბული აქვს გამოცდილება ვეტერინარ–კონსულტანტისა და საკონსულტაციო ჯგუფის ხელმძღვანელის პოზიციებზე.

2016 წლიდან დღემდე იგი წარმოადგენს მეფრინველეობის მიმართულბის მენეჯერს. პროფესიული კუთხი , დავითს მიღებული აქვს არაერთი საერთაშორისო თუ ადგილობრივი სერთიფიკატი, ცოდნის გაღრმავების მიზნით აქვს მიღებული პრაქტიკული/თეორიული გამოცდილება ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში.