31-01-2020

სიახლე ინვეტ ფიდში !

ინვეტ ფიდში 2020 წელი იწყება სიახლეებით !

✅ ახალი გრანულაციის მძლავრი საწარმოო ხაზი 

✅ ახალი ასორტიმენტი

✅ ახალი ტომრები გაუმჯობესებული დიზაინით