22-12-2019

"გახდი სანტა მიუსაფარი ცხოველებისათვის "

ამა წლის 22 დეკემბერს კომპანია "ინვეტ ჯგუფმა" მონაწილეობა მიიღო ყოველწლიურ მაშტაბურ აქციაში - "გახდი სანტა მიუსაფარი ცხოველებისათვის".

აქციის ფარგლებში უსახლკარო ცხოველთა შემფარებლებს გადაეცათ ქართული და ევროპული ბრენდების ცხოველთა საკვები, საკვებ დანამატები, მედიკამენტები და მათ შორის აქსესუარები.