დაქსოფენ 600

დაქსოფენი 600

DAXOFEN 600

დავათი, საქართველო

ანტიჰელმინთი

 

 

შემადგენლობა:

თითოეული ტაბლეტი შეიცავს:

ოქსიკლოზანიდი – 300 მგ.

ოქსიფენდაზოლი – 300 მგ.

 

დახასიათება:

ოქსიკლოზანიდი სალიცილამიდის ჯგუფის პრეპარატია,

ეფექტურია ტრემატოდების მოუმწიფებელი ფორმების მიმართ,

ფასციოლოზის, პარამფისტომატოზის, დიკროცელიოზის დროს, ცესტოდების:

მონიეზიოზის, ავიტელინოზის, თიზანიეზიოზის დროს. ოქსიკლოზანიდისთვის

დამახასიათებელია სწრაფი გამოყოფა ორგანიზმიდან.

ოქსიფენდაზოლი – ბენზიმიდაზოლის ჯგუფის, მაღალეფექტური პრეპარატია,

მოქმედებს ცესტოდების ყველა სტადიაში მყოფ ჰელმინთებზე (მონიეზიოზი,

ავიტელინოზი, თიზანიეზიოზი) ნემატოდები (ჰემონქოზი, ბუნოსტომოზი,

ეზოფაგოსტომოზი, ოსტერტაგიოზი, კუპერიოზი, სტრონგილოიდოზი,

ტრიქოცეფალოზი, დიქტიოკაულოზი, პროტოსტრონგილოზი, მიულერიოზი,

ცისტოკაულოზი).

 

ჩვენებები:

პრეპარატი გამოიყენება მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის, ხბოს, ცხვრის და თხის

სადეჰელმინთიზაციოდ (ტრემატოდები და ცესტოდები).

 

უკუჩვენებები:

არ უნიშნავენ დასუსტებულ, დაავადებულ ცხოველებს.

 

გვერდითი მოვლენები:

დოზირების დაცვისას გვერდითი მოვლენები არ აღინიშნება. შესაძებელია

ჰიპერმგრძნობელობა პრეპარატის მაღალი დოზების შემთხვევაში, რომელიც

დაკავშირებულია პარაზიტების სიკვდილის შედეგად ანტიგენების გამოყოფაზე.

 

მიღების წესი და დოზირება:

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი, ცხვარი თხა: ფასციოლოზის, დიკროცელიოზის,

პარამფისტომიდოზის დროს ------------------------- 1 ტაბ. 30 კგ ცოცხალ წონაზე.

ცესტოდების შემთხვევაში ----------------------------- 1 ტაბ. 50 კგ ცოცხალ წონაზე.

 

მოცდის პერიოდი:

ხორცისთვის: 7 დღე

რძისთვის: 24 სთ.

 

გამოშვების ფორმა:

100 ტაბლეტის შემცველობის მუყაოს ყუთი, 700 ტაბლეტის შემცველობის

პოლიმერის კონტეინერი.

 

შენახვის პირობები:

პრეპარატი ინახება მშრალ, სინათლისაგან დაცულ ადგილას, ოთახის

ტემპერატურაზე.