სიახლეები

ყველა სიახლე
"გახდი სანტა მიუსაფარი ცხოველებისათვის "

"გახდი სანტა მიუსაფარი ცხოველებისათვის "

ამა წლის 22 დეკემბერს კომპანია "ინვეტ ჯგუფმა" მონაწილეობა მიიღო ყოველწ...
ბროილერის ვაქცინაციის სქემა ( Ross 308 – Cobb 500 )

ბროილერის ვაქცინაციის სქემა ( Ross 308 – Cobb 500 )

აღნიშნული ვაქცინაციის სქემა გამომდინარეობს საქართველოს ეპიზოოტიურიმდგო...